Een andere kijk op leerproblemen.
Een andere manier van begeleiden.
Een andere manier van leren,
maakt het leren weer leuk!

Kindercoaching (De kunst van kindercoaching)
Kinderen lopen op school of thuis soms tegen problemen aan. Meestal lossen die vanzelf weer op. Soms duren ze langer en kun je als ouder er niet duidelijk de vinger op leggen. Wat is er nu precies aan de hand? Dan kan het heel verhelderend werken als iemand eens met je meekijkt om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Ik werk o.a. met het Coacheespel, Kids Skills, Gedachtenkracht, Pesten Buiten Westen-methode.

Als kindercoach geef ik een kind de ruimte om op eigen kracht zijn weg te volgen

Davis® Counseling
Met deze methode begeleid ik kinderen met dyslexie, dyscalculie, AD(H)D en autisme. De manier van denken en leren van deze kinderen is wezenlijk anders. Bij deze methode wordt ingespeeld op deze visuele voorkeursstijl. Door gebruik te maken van de kwaliteiten van deze kinderen wordt leren weer leuk. Elk kind wil graag leren.

Elk kind heeft zijn eigen kwaliteiten, de kunst is om die te ontdekken en in te zetten


JUDITH DE HAAN

Gecertificeerd Davis® Counselor & Kindercoach