B&A Individuele Ondersteunende Begeleiding (B&A IOB) is een zorginstelling die op een betrouwbare, deskundige en veilige wijze bijdraagt aan de groei van de zelfredzaamheid van haar cliënten middels een individueel begeleidingsplan.

B&A IOB is opgericht om ondersteunende begeleiding te geven aan kinderen en volwassenen met een beperking, waarbij het werkgebied met name gericht is op Noord-Holland.

Wij hebben gemerkt dat onze cliënten grote baat bij de begeleiding hebben en dat het hun zelfredzaamheid vergroot.