Een aantal medewerkers zijn naar Gent geweest voor een bezoek aan de broeders van de congregatie die Willibrord hebben opgericht en aan het museum Dr.Guislan. (het Dolhuys van België) Het reisgezelschap bestond uit Andre van Werf, Nico Adrichem, Theo Kloosterman, Jos Mascini en Yntske Zijlstra allen (oud) medewerkers van de GGZ NHN en Laurens Heesterbeek en Max Thoolen beide vrijwilligers van de Stichting Vrienden Cultuurkoepel Heiloo.

Broeder Theo van de Boer heeft ons gastvrij ontvangen. Zichtbaar geïnteresseerd luisterde hij naar wat we vertelden over de ontwikkelingen in Heiloo. De nieuwe bestemming van het hoofdgebouw en de restauratie van de kapel en hoe landgoed Willibrordus onderdeel wordt van het dorp Heiloo. Het kon absoluut zijn goedkeuring wegdragen. 

Als presentje overhandigden we twee foto's. Een foto van de kapel met het groen dak en een met het nieuwe rode koperen dak. Het verschil tussen de daken ontlokte broeder de opmerking: het dak was toch gebouwd voor de eeuwigheid en toch is het lek geworden?

De warme lunch was fantastisch. Echte Belgische frieten en tafelbier (1.1%). Na de lunch zochten we met broeder Theo in de privé foto archieven in de hoop een foto te vinden waarop de binnentuin staat. Helaas vonden we niets. Het is namelijk de bedoeling de binnentuin weer in oorspronkelijke staat terug te brengen. 

De gesprekken en het bekijken van de foto's was ook het moment om herinneringen op te halen waarin allerlei namen de revue passeerden zoals de onlangs overleden broeder Piet Stevens (zie archief intranet). Broeder Theo en Theo Kloosterman volgden de opleiding bij broeder Stevens. 

Als afronding van de restauratie kapel en herbestemming naar cultuurkoepel is het voornemen om de luidklok te voorzien van een elektrisch systeem. Zo'n systeem maakt het mogelijk om op een vast tijdstip in de week de klok te laten luiden. Het luiden is dan een aandenken aan wat de broeders in Heiloo hebben neergezet en een ode aan de oorspronkelijke bestemming. 

Broeder Theo vindt dit een mooie geste en adviseert om aan de overste van de congregatie een brief te schrijven met de vraag of een geldelijke bijdrage mogelijk is. Ook de stichting vrienden van de cultuurkoepel spant zich hiervoor in. (kijk eens op www.cultuurkoepelheiloo.nl)

Bij het afscheid kreeg ieder het boek: 175 jaar Goede werken. Het fotoverhaal gaat over de plaatsen waar de Broeders van goede werken en de broeders van O.L.Vrouw van Lourdes hebben gewerkt. De oprichter van deze broeder gemeenschappen was Stefan Glorieux.

Het bezoek aan het museum dr.Guislain was zeer de moeite waard. Tot 30 juni is er de tentoonstelling oorlog en trauma: soldaten en psychiaters 1914-2014. Een indrukwekkende tentoonstellingen waar op veel manieren beeldend wordt uitgedrukt dat oorlog het slechtste is dat mensen kan overkomen of oorlog het slechtste is wat mensen elkaar aandoen. (kijk eens op www.musuemdrguislain.be)

Mogelijk dat een deel van deze expositie een keer in de cultuurkoepel kan worden ondergebracht. Het museum is ondergebracht in een oud psychiatrisch ziekenhuis van de Broeders van Liefde. Broeders van liefde is heden ten dage in België een ggz organisatie met 7000 medewerkers.